24 sierpnia 2020

"Świetlica z Pomysłem"
W ramach zajęć w Centrum Aktywności Lokalnej w świetlicy wiejskiej w Buku Pomorskim, przy współpracy opiekuna Anny Strzeleckiej, pracownika Urzędu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie – uczestnicy przeprowadzili diagnozę społeczną. W wyniku podjętych działań, zawiązała się Grupa Nieformalna Świetliczanki Pomorskie, która wraz z Patronem Stowarzyszenie Rodzinne Ogrody Działkowe w Jabłonowie Pomorskim przeprowadza projekt pn. „Świetlica z Pomysłem”.
Realizowany grant jest możliwy dzięki otrzymanym wsparciu finansowym od Operatora Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica w ramach konkursu „Inicjuj z FIO 2.0”, który jest współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.
Przedmiotowy projekt umożliwia rozszerzenie bezpłatnej oferty międzypokoleniowych zajęć i warsztatów edukacyjnych jak i manualnych, mających na celu poprawę jakości i poziomu życia poprzez motywowanie do aktywności społecznej.
W okresie wakacyjnym odbyły się warsztaty z wikliny papierowej, zajęcia taneczne oraz kulinarne.
Realizując projekt towarzyszy motto: Poprzez naukę, zabawę, rekreację do ćwiczenia nawiązywania relacji, komunikowania się.
UMiG, szb fot. UMiG
więcej zdjęć na Facebooku

Warsztaty z wikliny papierowej

Zajęcia taneczne

Zajęcia Kulinarne

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com