11 września 2020

PODPISANIE UMOWY NA REALIZACJĘ ZADANIA PN. "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BUK POMORSKI – ŚWIECIE N/OSĄ, ETAP I"
Dnia 11 września 2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie została podpisana umowa na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Buk Pomorski – Świecie n/Osą - etap I".
W podpisaniu umowy uczestniczyli: Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski, Skarbnik Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Barbara Suchocka oraz Kierownik Referatu Inwestycji, Infrastruktury i Planowania Przestrzennego Artur Lula. Natomiast Wykonawcę tj. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z o.o. z siedzibą w Świeciu reprezentowali: Pan Andrzej Burczyński – Zastępca Prezesa Zarządu oraz Pani Monika Wruk – prokurent.
Zakres prac będzie obejmował: poszerzenie jezdni do 5 m, wykonanie nowej nawierzchni z warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej, zjazdy z betonu asfaltowego oraz wykonanie poboczy z kruszywa. Pierwszy etap prac dotyczy odcinka od skrzyżowania z drogą powiatową nr P 1801C i będzie obejmował długość 1000 m.
Planowany termin zakończenia robót budowlanych to trzeci kwartał 2021 r.
Wartość całkowita umowy z Wykonawcą wynosi 741 619,45 zł,
Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
UMiG, szb fot. UMiG
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com