14 września 2020

OBCHODY 200. ROCZNICY URODZIN IGNACEGO ŁYSKOWSKIEGO
12 września 1820 r. to historyczny dzień dla mieszkańców Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie oraz Sołectwa Wsi Mileszewy. To właśnie tego dnia w Mileszewach urodził się Ignacy Łyskowski, jeden z najwybitniejszych Polaków, który m.in. przysłużył się obronie interesów miejscowej ludności polskiej zamieszkującej zabór Pruski.


Z okazji przypadającej w tym roku 200. rocznicy urodzin Ignacego Łyskowskiego na terenie Osiedla Mileszewy odbyła się uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy w hołdzie za Jego zasługi. Pomysłodawcą i inicjatorem stworzenia tablicy ku czci Ignacego Łyskowskiego jest Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski.

W uroczystościach udział wzięli: Senator Rzeczypospolitej Polskiej Ryszard Bober, Wicemarszałek Województwa Kujawsko Pomorskiego Zbigniew Sosnowski, Przewodniczący Rady Powiatu Brodnickiego Roman Pytlasiński, Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski, Przewodniczący Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego Zbigniew Mikulicz, Skarbnik Miasta i Gminy Barbara Suchocka, Sekretarz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Edward Łukaszewski, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego Aleksandra Juszkiewicz, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego Krzysztof Kamiński, Radni Rady Miejskiej: Tadeusz Klimek, Kazimierz Łukasik, Mirosława Laube, Marcin Olszewski, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Jabłonowie Pomorskie Jan Jakubowski, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Płowężu Anna Kochańska-Bayer, Fundacja Brama Epok Joanna i Grzegorz Kalenik, Sołtysi z terenu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na czele z Sołtys wsi Mileszewy Bernadetą Kwaśniewską, a także mieszkańcy Mileszew, którzy licznie zgromadzili się wokół pamiątkowej tablicy.

W tym wyjątkowym dniu uroczystość uświetniły także warsztaty zorganizowane w Osadzie Milewita przez Fundację Brama Epok. Podczas warsztatów można było wziąć udział w nauce śpiewu białego, spotkaniu z fotografią oraz spacerze historycznym i ognisku.

Uroczyste obchody zakończyły się Mszą Świętą pod przewodnictwem ks. Waldemara Milewskiego oraz koncertem śpiewu białego Zofii Zaborowskiej w kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Lembargu.

Ignacy Łyskowski całe swoje życie poświęcił walce o odrodzenie państwa polskiego. Jego działania na polu gospodarczym, publicystycznym, literackim, politycznym, czytelniczym, społecznym, narodowym, naukowym były niezwykle skuteczne. Potrafił zjednywać ludzi do swoich idei i aktywizować działalność wielu grup społecznych. Ignacy Łyskowski skutecznie przeciwstawiał się działaniom władz zaboru pruskiego, przeciwdziałając wyparciu języka polskiego, kultury i obyczajów polskich.
UMiG, szb fot. UMiG
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com