14 września 2020

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji
Dnia 14 września 2020 roku w Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Jabłonowie Pomorskim odbyła się Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji. Obrady prowadził Przewodniczący Komisji Wiesław Grabowski. Podczas posiedzenia opiniowano w sprawie: rozpatrzenia projektów uchwał na XXIV Sesję Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego.
W posiedzeniu oprócz Radnych Rady Miejskiej uczestniczyli również: Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski, Skarbnik Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Barbara Suchocka, Kierownik Referatu Inwestycji, Infrastruktury i Planowania Przestrzennego Artur Lula, Inspektor Łukasz Wilmowicz.
UMiG, szb fot. UMiG
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com