16 września 2020

Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Zdrowia
Dnia 15 września 2020 roku w Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Jabłonowie Pomorskim odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Zdrowia. Obrady prowadził Przewodniczący komisji Mirosław Gaczyński. Podczas posiedzenia omówiono sprawy bieżące oraz zaopiniowano projekty uchwał na najbliższą XXIV Sesję Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego. Oprócz Radnych Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego w posiedzeniu udział wzięli: Skarbnik Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Barbara Suchocka, Sekretarz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Edward Łukaszewski, Kierownik Referatu Inwestycji, Infrastruktury i Planowania Przestrzennego Artur Lula, Inspektor Marek Czarnecki, Inspektor Łukasz Wilmowicz.
UMiG, szb fot. UMiG
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com