16 września 2020

PODPISANO UMOWĘ NA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH
15 września 2020 r. podpisano umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie. Umowę zawarto na podstawie rozstrzygniętego w 2020 r. przetargu nieograniczonego.
W podpisaniu umowy uczestniczyli: Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski, Skarbnik Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Barbara Suchocka, Kierownik Referatu Inwestycji, Infrastruktury i Planowania Przestrzennego Artur Lula oraz Inspektor Magdalena Piotrowska. Wykonawcę - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie reprezentowali: Prezes Zarządu Pan Ryszard Lewalski oraz Członek Zarządu Pan Paweł Lewalski.
Przedmiotem zawartej umowy jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, czyli odpadów powstających w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzących od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.
Odpady komunalne z terenu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie będą przekazywane do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Niedźwiedziu, gm. Dębowa Łąka.
Umowa będzie realizowana w okresie od 1 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.
UMiG, szb fot. UMiG
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com