17 września 2020

Wysoki wynik jabłonowskiego technikum
Tegoroczny egzamin maturalny był trudniejszy dla uczniów ze względu na zdalne nauczanie podczas pandemii. Tym bardziej cieszy sukces Technikum im. Komisji Edukacji Narodowej w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim. Zdawalność matury w tej właśnie szkole wyniosła 88 proc. To dużo powyżej średniej w kraju.

W normalnych warunkach okres od marca do maja jest czasem wytężonej pracy nauczycieli i uczniów. W tym roku proces ten został znacznie utrudniony. Tym bardziej cieszy bardzo wysoki wynik zdawalności matury osiągnięty w jabłonowskim technikum. Zdawalność matury w tej właśnie szkole wyniosła 88 proc., podczas gdy poziom zdawalności w całej Polsce wyniósł 74 procent, a w technikach było to w tym roku zaledwie 62 proc. Jak podkreśla starosta brodnicki Piotr Boiński, wynik osiągnięty przez Technikum im. Komisji Edukacji Narodowej jest wyższy nawet od ogólnopolskiego poziomu zdawalności matury w liceach, który w tym roku szkolnym wyniósł 84 procent i świadczy o ogromnym zaangażowaniu i wysokiej skuteczności kadry pedagogicznej jabłonowskiego technikum.
Sukces ten został także zauważony przez kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty Marka Gralika, który wystosował do dyrektor Barbary Bober oraz grona pedagogicznego list gratulacyjny. Podkreślił w nim ogromną rolę zaangażowania nauczycieli, uczniów i rodziców w proces edukacyjny, a także pogratulował skuteczności działań na rzecz jakości kształcenia realizowanych przez nauczycieli i kadrę kierowniczą. W imieniu Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty list ten na ręce dyrektor Zespołu Szkół Barbary Bober przekazała naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Brodnicy Justyna Prajs.
Starostwo, jp fot. ZS w Jabłonowie Pomorskim
 


W imieniu Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty list gratulacyjny na ręce dyrektor Zespołu Szkół Barbary Bober
przekazała Justyna Prajs, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Brodnicy

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com