21 września 2020

Uroczysty odbiór inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1815C Jabłonowo Pomorskie – Górale - Konojady na odcinku ul. Główna i Kolejowa Etap I i ul Gen. Sikorskiego Etap II"
W czwartek 17 września 2020 r. pod siedzibą Urzędu Miasta i Gminy w Jabłonowie Pomorskim odbyło się uroczyste otwarcie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1815C Jabłonowo Pomorskie – Górale -Konojady na odcinku ul. Główna i Kolejowa Etap I i ul Gen. Sikorskiego Etap II”.
Podczas uroczystości nastąpiło odsłonięcie oraz poświęcenie tablicy upamiętniającej realizację tej inwestycji przez ks. Dziekana Grzegorza Tworzewskiego. Po zapoznaniu się z charakterystyką techniczną przedsięwzięcia oraz uroczystym przecięciu wstęgi, odbył się przemarsz po nowo rozbudowanej drodze w celu zapoznania się z zakresem wykonanych prac. W czynnościach odbioru oraz uroczystego otwarcia udział wzięli: Senator RP Ryszard Bober, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Starosta Brodnicki Piotr Boiński, Wicestarosta Brodnicki Stanisław Kosakowski, Przewodniczący Rady Powiatu Roman Pytlasiński wraz z Radnymi Powiatu Brodnickiego, Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski, Przewodniczący Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego Zbigniew Mikulicz wraz z Radnymi Rady Miejskiej, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Czesław Głowacki. W kolejnym etapie uroczystości odbyło się uroczyste wręczenie podziękowań i grawertonów.
Współpraca dla przedmiotowej inwestycji rozpoczęła się już w 2015 roku. Samorząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie od początku procesu inwestycyjnego uczestniczył we wszystkich uzgodnieniach, a także współfinansował koszt dotyczący opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, który w całości wyniósł 135 300,00 zł, z czego wkład z budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie wyniósł 67 650,00 zł.
Warto nadmienić, iż Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie współfinansowało przedmiotową inwestycję w łącznej kwocie 3 464 639,64 zł z czego w roku 2019 na rzecz Powiatu Brodnickiego przekazana została kwota 1 017 680,00 zł, zaś w roku 2020 przekazana została kwota w wysokości 2 446 959,64 zł. Całe zadanie współfinansowano z budżetu Powiatu Brodnickiego (6 461 968,06 zł), budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie (3 464 639,64 zł) oraz środków Regionalnego Programu Operacyjnego (4 350 464,33 zł).
Również na etapie realizacji procesu budowlanego zgodnie z podpisanym porozumieniem Samorząd Jabłonowa Pomorskiego służył przede wszystkim pomocą finansową tej najważniejszej inwestycji drogowej w mieście.
Dzięki współpracy Samorządów Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, Powiatu Brodnickiego oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego powyższa inwestycja mogła zostać zrealizowana.

źródło: własne,
Starostwo Powiatowe w Brodnicy
UMiG, szb fot. UMiG
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com