24 września 2020

ZEBRANIA SOŁECKIE
W okresie od 3 do 23 września 2020 roku na terenie gminy Jabłonowo Pomorskie odbyły się zebrania wiejskie w Sołectwach: Budziszewo, Bukowiec, Buk Pomorski, Buk Góralski, Gorzechówko, Konojady, Jabłonowo-Zamek, Kamień, Szczepanki, Płowęż, Górale, Lembarg, Mileszewy, Adamowo, Nowa Wieś oraz Piecewo. W zebraniach przeprowadzonych przez właściwych Sołtysów udział brali mieszkańcy sołectw, a także Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski, Zastępca Burmistrza Jędrzej Kucharski, Skarbnik Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Barbara Suchocka, Sekretarz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Edward Łukaszewski, Inspektor Monika Waleryn oraz Inspektor Marek Czarnecki.
Tematami spotkań były kwestie dotyczące bieżącej naprawy dróg gminnych oraz należytego ich użytkowania, a także utrzymania terenów wokół świetlic wiejskich i konserwacji placów zabaw. Podczas spotkań zgłaszane były także propozycje realizacji projektów długoterminowych, takich jak montaż oświetlenia czy budowa zewnętrznych siłowni i placów zabaw. Ponadto omawiane były zagadnienia związane z funkcjonowaniem sołectw w związku z sytuacją epidemiologiczną dotyczącą wirusa COVID-19.
Podczas zebrań przedstawione zostały sprawozdania z realizacji Funduszu Sołeckiego za rok 2019, a także wprowadzano zmiany w zakresie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu na rok 2020. Na rok 2019 w ramach Funduszu Sołeckiego w budżecie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie zaplanowano wydatki na kwotę 362.852,92 zł, a wykonano wydatki w kwocie 348.129,85 zł. Na rok 2020 w ramach funduszu planowane są wydatki na sumę 374.962,04 zł, natomiast na rok 2021 zaplanowano wydatki w wysokości 392.932,23 zł. Z budżetu Państwa w ramach zwrotu części poniesionych wydatków gmina Jabłonowo Pomorskie otrzymała za rok 2018 kwotę 60.691,84 zł, natomiast za rok 2019 kwotę 68.417,96 zł.
UMiG, szb fot. UMiG
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com