29 września 2020

XXV NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO
28 września 2020 r. w Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskiem odbyło się wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego. Podczas posiedzenia rozpatrzone zostały projekty uchwał zmieniających: uchwałę w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Jabłonowo Pomorskie, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczenia; uchwałę w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe uczniom szkół podstawowych mieszkających na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie oraz określenia dodatkowego terminu na składanie wniosków o przyznanie nagrody lub wyróżnienia w 2020 r., a także projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2020.
Następnie odbyła się XXV Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego, podczas której przyjęto powyższe uchwały. W sesji Rady Miejskiej udział wzięli: Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski oraz Skarbnik Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Barbara Suchocka.
UMiG, ml fot. UMiG
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com