2 października 2020

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE "EKO-ZLEPEK NIE WYRZUCAJ, WYKORZYSTAJ!"
Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski zaprasza do udziału w konkursie: „EKO-ZLEPEK NIE WYRZUCAJ, WYKORZYSTAJ!”.
1. Cel projektu:
1) Zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej,
2) Promowanie zachowań mających na celu ochronę przyrody i kształtowanie poczucia odpowiedzialności za nią,
3) Propagowanie zasad prawidłowej segregacji odpadów,
4) Podkreślenie przetwarzalności wielu przedmiotów użytkowych/odpadów w innowacyjny sposób,
5) Pobudzanie inwencji twórczej dzieci poprzez wykonanie ciekawych prac z różnych surowców,
6) Rozwijanie pozytywnych uczuć wobec świata przyrody.
2. Adresaci projektu:
Konkurs kierowany jest do Przedszkoli oraz Szkół Podstawowych z terenu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.
Obowiązywać będą 3 kategorie wiekowe:
? Dzieci od 3 do 6 lat – praca grupowa
? uczniowie z kl. I-III szkół podstawowych
? uczniowie z kl. IV-VIII szkół podstawowych
3. Formy pracy i warunki przystąpienia do konkursu:
Zadaniem konkursowym jest przygotowanie kompozycji przestrzennej zbudowanej wyłącznie z wykorzystaniem surowców wtórnych np. plastikowych butelek, kartonów, zakrętek, puszek itp.
Rodzaj kompozycji przestrzennej jest dowolny, jednak jej wymiary przestrzenne nie mogą przekroczyć wielkości: 80 cm x 80 cm x 80 cm. Praca musi być czytelnie podpisana: imię i nazwisko, tytuł konkursu, nazwa przedszkola/szkoły (klasa) oraz nazwa kompozycji przestrzennej.
4. Komisja konkursowa i kryteria oceny:
1. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni w drodze oceny Jury Konkursu, po-wołanego przez Organizatora.
2. Każda praca będzie rozpatrywana indywidualnie.
3. Członkowie Jury Konkursu przy ocenie prac wezmą pod uwagę następujące kryteria:
- zgodność tematu pracy z tematyką, celami konkursu oraz jego założeniami,
- oryginalność podejścia do tematu i autorski pomysł,
- różnorodność wykorzystania surowców wtórnych,
- wartość artystyczną i kompozycję pracy.
5. Terminy i czas realizacji projektu.
1) Termin składania prac - 30 października 2020 r. do Urzędu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie (biuro podawcze lub pokój nr 7 na parterze),
2) Do każdej pracy należy dołączyć kartę zgłoszeniową oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (RODO) (załącznik nr. 1 i 2),
3) wyłonienie laureatów i wręczenie nagród - do 10 listopada 2020 r.
UMiG, szb fot. UMiG
- Regulamin Konkursu
- Karta Zgłoszeniowa RODO

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com