7 października 2020

45-LECIE ISTNIENIA HUFCA ZHP W JABŁONOWIE POMORSKIM

45 lat temu jesienią 1975 roku powstał Hufiec ZHP Jabłonowo Pomorskie. Z tej okazji na fasadzie budynku Urzędu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie został wywieszony okolicznościowy banner.
Historia ruchu harcerskiego w Jabłonowie Pomorskim sięga roku 1926, kiedy to wg zachowanych kronik powstała pierwsza drużyna harcerzy im. księcia Józefa Poniatowskiego. Dynamiczny rozwój struktur harcerskich przerwał wybuch II wojny światowej, podczas której część harcerzy zeszła do struktur Państwa Podziemnego.
Tuż po jej zakończeniu szybko przystąpiono do reaktywacji działania drużyn harcerskich. Wzorowa organizacja i duża liczebność jednostek spowodowały, że już w roku 1947 powołany został po raz pierwszy w dziejach Hufiec ZHP Jabłonowo, a pierwszym komendantem został HR Franciszek Turowski. Działalność Hufca trwała do roku 1961, kiedy to decyzją administracyjną władz naczelnych ZHP, pomijającej prawidłowe jego działanie, został on zlikwidowany. Od tego czasu drużyny działające na terenie dzisiejszego miasta i gminy, skupione od 1963 r. w Szczepie, podporządkowane były pobliskiemu Hufcowi w Brodnicy.
Dzięki usilnym staraniom braci Jana i Henryka Perszke, przy wydatnym wsparciu miejscowych władz oraz społeczeństwa w 1975 r. udało się utworzyć niezależny hufiec. Dzięki temu procesowi jesienią tego roku reaktywowany został Hufiec ZHP Jabłonowo Pom., który po 14 latach powrócił na harcerską mapę Polski i do dziś wypełnia cele statutowe ZHP. Równolegle nowo utworzonemu Hufcowi podporządkowany został Szczep Drużyn Kolejowych, który kontynuował swoje zadania.
Pewnym symbolicznym momentem był również wybór na nowego komendanta Hufca hm. Bogdana Turowskiego, a na komendanta Szczepu hm. Mirosława Turowskiego, czyli synów nieżyjącego już wówczas poprzedniego i jedynego komendanta – hm. Franciszka Turowskiego.
Okres ten należy bez wątpienia uznać za najlepszy w historii harcerstwa w Jabłonowie. Związane jest to niewątpliwie z niesamowitym wzrostem liczby i liczebności jednostek organizacyjnych, dużą popularnością metodyki harcerskiej w Jabłonowie oraz licznej i wyszkolonej kadry. W szczytowym momencie w szeregach Hufca było łącznie ponad 1000 zuchów, harcerzy i instruktorów.
Tradycję harcerskich poprzedników kontynuuje do dziś niezależny Hufiec, który od 1988 r. nosi imię jednego z najwybitniejszych swoich instruktorów, czyli hm. Jana Perszke. Obecnie w jego strukturach zrzeszonych jest ponad 100 członków.
„Okres istnienia hufca ZHP w Jabłonowie Pomorskim należy bez wątpienia uznać za istotny element na stałe wpisujący się w historie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie. Ruch Harcerski w Jabłonowie to nie tylko organizacja, ale także wspólnota młodych ludzi, którzy w oparciu o historię tworzą przyszłość. Jabłonowski hufiec od wielu lat ma ogromny wpływ w krzewieniu patriotycznych postaw wśród młodzieży co w dzisiejszych czasach jest niezwykle cenne” – podkreślił Burmistrz Przemysław Górski.
źródło: ZHP Jabłonowo Pomorskie
opracował: Leszek Turowski
UMiG, szb fot. UMiG
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com