23 października 2020

XXVI Sesja Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
Dnia 22 października 2020 roku w Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim odbyła się XXVI Sesja Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego. Obrady sesji przeprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego Zbigniew Mikulicz. Oprócz Radnych Rady Miejskiej w sesji udział wzięli: Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski, Sekretarz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Edward Łukaszewski oraz Radca Prawny Krzysztof Głowacki.
Podczas Sesji przedstawiono informację o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie za rok szkolny 2019/2020. W dalszej części posiedzenia Rady Miejskiej przyjęto uchwały w sprawie:
1) sprzedaży nieruchomości (obręb Jabłonowo Pomorskie),
2) sprzedaży nieruchomości (obręb Jabłonowo Zamek),
3) sprzedaży nieruchomości (obręb Jabłonowo Pomorskie),
4) zniesienia sołectwa Adamowo,
5) zmiany granic sołectwa Buk Pomorski,
6) utworzenia i nadania statutu sołectwa Płowężek,
7) uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie,
8) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2020-2033,
9) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2020,
10) przyznania dotacji na prace konserwatorskie i remontowe przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub do ewidencji wojewódzkiej zabytków
Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski przekazał informację o aktualnym stanie bezpieczeństwa Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie związanego z pandemią SARS-CoV-19, a następnie zwrócił się do mieszkańców za pośrednictwem on-line z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności, noszenie maseczek, dyzenfekcję rąk oraz o zachowanie dezynfekcję społecznego.
UMiG, as fot. UMiG
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com